Forskere faciliterer trafikoptimering

Forskere fra Institut for Datalogi samarbejder med virksomheden BeKTra omkring trafikoptimering af den behovsstyrede trafik. Behovsstyret trafik dækker over den trafik, der hver dag finder sted i kommunalt regi, når de af kommunens borgere, der har behov, skal transporteres til og fra læge, sygehuse, speciallæge ligesom det også dækker over handicapkørsel.

I samarbejde med forskere, der har stor viden omkring trafikoptimering, har BeKTra fået hjælp til at udvikle it-systemer, der planlægger og koordinerer kørslen, ligesom virksomheden har fået mulighed for at optimere håndteringen af de mange data om køretider -og ruter. Det betyder, at den behovsstyrede trafik optimeres og udnyttes bedst muligt, og medfører igen færre forsinkelser, bedre ressourceudnyttelse og store besparelser.

Samarbejdet finder sted i regi af DAISY Innovation, der er et internationalt orienteret forskningscenter på Institut for Datalogi. Centret har fokus på forskning, uddannelse og innovation inden for data-intensive systemer, og centrets vision er at være et internationalt ledende og anerkendt forskningscenter, der er på forkant med centrale temaer.

Se hele historien her